Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

พื้นที่ควบคุม

  • Publication Data:
  • Last updated:2019-01-05
  • Count Views:2002

105พื้นที่ควบคุม

 

พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองจากกรมของเราประกอบด้วย 12 เขตปกครอง ได้แก่ เกาสงใต้ เฉียน ชิน ซินซิ่ง เยนเฉิง กู๋ซาน ฉีชิน หลิงหยา ซานหมิ้น เฉียนเจิน เซียวกาง เฝิงซาน หลินหยวน ตาเหลียว และพื้นที่เกาะตุ้งชาและเกาะไตผิงนานชาบนทะเลหนานห่าย โดยพื้นที่ทั้งสองแห่งเป็น 441 ต.ม. มีประชาชนทั้งหมดเป็น 1.670.000 คน ( โดยไม่รวมประชากรที่อพยพมา)

Go Top