Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

9.Hỏi: Lao động công ích là gì?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:648

Đáp: Lao động công ích là hình thức phục vụ không có thù lao, là hình phạt thay thế cho án phạt tù dưới 6 tháng, giam giữ ngắn ngày hay phạt tiền mà được thay thế bằng hình thức lao động công ích dưới 1 năm. Cứ 6 tiếng lao động công ích thì được tính bằng 1 ngày giam giữ.

Go Top