Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

8.Hỏi: Làm thế nào để xin chấp hành nộp tiền phạt thay thế tù giam?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:736

Đáp: Người bị kết án cần tự đem đủ số tiền phạt và chứng minh thư đến Viện kiểm sát gặp người phụ trách vụ án của phòng thụ lý để được giải quyết.

Go Top