Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

6.Hỏi: Làm thế nào để lĩnh nhận lại tiền bảo lãnh đã nộp trong khi điều tra, thẩm tra vụ án hình sự?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:654

Đáp: Sau khi kết thúc điều tra, nếu bị cáo được miễn truy tố, thì sau khi quyết định miễn quy tố có hiệu lực pháp lý, Viện kiểm sát sẽ chủ động phát trả lại tiền bảo lãnh đã thu. Đối với vụ án mà đã có phán quyết phải thi hành án, đợi đến sau khi người bị kết án bắt đầu chấp hành án phạt, thì phòng thụ lý sẽ chủ động hoàn trả lại tiền bảo lãnh cho người nộp bảo lãnh.

Go Top