Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

7.Hỏi: Trong trường hợp nào thì tiền bảo lãnh sẽ bị tịch thu?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:613

Đáp: Sau khi được triệu tập mà bị cáo hoặc người bị kết án sau không đến hoặc không tìm thấy, mặc dù Viện đã thông báo cho người bảo lãnh đưa bị cáo đến, thì bị cáo sẽ bị truy nã, và tiền bảo lãnh đã nộp sẽ bị tịch thu.

Go Top