Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

5.Hỏi: Vụ án sẽ tiến triển ra sao sau khi được Kiểm sát viên đề nghị cho xét xử đơn giản?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:678

Đáp: Sau khi được Kiểm sát viên đề nghị cho xét xử đơn giản, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển sang phòng xử án đơn giản, không cần bị triệu tập đến tòa, mà sẽ do thẩm phán phòng xử án đơn giản tiến hành phán quyết; trong vòng 10 ngày sau khi nhận được phán quyết của phòng xử án đơn giản, nếu bị cáo không đồng ý với phán quyết, thì có thể trình đơn kháng cáo.

Go Top