Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

3.Hỏi: Làm thế nào để xin cấp thêm giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:706

Đáp: Có thể thông qua mạng internet, gửi email cho thủ trưởng Viện hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Viện, hay có thể đến trực tiếp Trung tâm phục vụ người dân để xin cấp, nhưng phải nộp các giấy tờ chứng minh quan hệ với người quá cố (như : chứng minh thư, trích lục hộ tịch).

Go Top