Go To Content
:::

Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

2.Hỏi: Làm thế nào để đổi ngày thẩm vấn?

  • Publication Date:
  • Last updated:2022-01-24
  • View count:671

Đáp: Có thể trình đơn trong đó có ghi rõ nguyên nhân không thể đến Viện kiểm sát vào ngày thẩm vấn đã định, hoặc trực tiếp gặp Kiểm sát viên của phòng thụ lý, hay gọi điện cho Thư ký phụ trách vụ việc để trình bày nguyên nhân (Viện kiểm sát sẽ có ghi âm làm bằng chứng), sau đó Kiểm sát viên sẽ tiến hành đổi ngày thẩm vấn và có thông báo sau.

Go Top